left_arrow Vänster svängd U-trappa med sättsteg.
Material: massiv oljad ek, rostfria rör, matta på steg. Räcke typ Sälen
right_arrow