Högersvängd / Vänstersvängd

Trappan utformning sett nerifrån

Trapplöp

Gångvägen i trappan, En rak trappa har ett löp, L-trappa har två löp och U-trappa tre löp

Vangstycke

Vangstycke är de sidostycken i en trappa där stegen är fastsatta och bildar trappans stomme.
Många trappor, till exempel spiraltrappor, har självbärande konstruktion och saknar då vangstycken.

Sättsteg

Sättsteg är de lodräta delarna mellan stegen i en trappa. Beroende på trappans konstruktion är sättstegen mer eller mindre stabiliserande men har oftast bara tätande eller döljande funktion. Öppna trappkonstruktioner saknar sättsteg

Slutsteg

Plansteg i golvnivå av löpets slut

Vilplan

Är en plattform mellan två trapplöp. Minskar fallhöjden och ökar säkerheten

Trappräcke

Räcke som följer trappans konstruktion

Våningsräcke

Räcke monterat på övre plan runt bjälklagsöppning (trapphål)

Blocksteg

Första steget i trappan utsvängt utanför trapplöpet

Handledare

Handstöd vid trappa, sitter på vägg om sådan finnes och överst på räcke

Stolpar

Stolpar i början och slutet av trappan. Kan även finnas i innerhörn beroende av trappmodell

Räckesståndare

Spjälor som utgör själv räcket i ett trappräcke eller våningsräcke